Novice spletnega mesta

OPOZORILO!

by Stelio Felda -
Vsebine in učna gradiva v e-učilnici so namenjena izključno rabi za potrebe izobraževalnega procesa oziroma neposrednega pouka. Vsakršna oblika reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, predelave, javnega prenašanja ali prikazovanja oziroma druga oblika komercialne ali nekomercialne uporabe je v nasprotju z načelom proste uporabe za namene pouka, kot je določeno v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.