Novice spletnega mesta

OPOZORILO!

od Stelio Felda -
Vsebine in učna gradiva v e-učilnici so namenjena izključno rabi za potrebe izobraževalnega procesa oziroma neposrednega pouka. Vsakršna oblika reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, predelave, javnega prenašanja ali prikazovanja oziroma druga oblika komercialne ali nekomercialne uporabe je v nasprotju z načelom proste uporabe za namene pouka, kot je določeno v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Anketa

od Martin Vižintin -

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

z dr. Martino Rodelo vas lepo prosiva za sodelovanje pri krajši raziskavi, in sicer če lahko izpolnite priloženo anketo o rabi slovenščine v visokošolskem študiju. Povsem anonimizirane rezultate bova uporabili v prispevku na mednarodnem slavističnem simpoziju Obdobja novembra letos.
S svojimi odgovori boste pomembno sooblikovali podobo realnega stanja rabe slovenščine.


Zahvaljujeva se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljava,
dr. Sonja Starc, dr. Martina Rodela