E-učilnice za izdelavo zaključnih del pri posameznih učiteljih.

E-učilnica je namenjena informiranju o razpoložljivih temah za zaključna dela, izmenjavi informacij in dokumentov z mentorjem ter oddaji zaključnega dela v pregled mentorju.