E-učilnica namenjena deljenju informacij v zvezi z izvajanjem študija na daljavo z uporabo e-okolja Moodle PEF v kombinaciji z videokonferenčnim sistemom Zoom.

Spletna učilnica za potrebe delavnice 29. 4. 2020 o kvizih z esejskimi vprašanji in INOVUP delavnice o preverjanju znanja na daljavo 29. maja, 2020.