E-učilnica za študente, ki morajo opraviti izpitne obveznosti pri predmetih, katerih nosilci so sem prenesli kvize za preverjanje znanja za tiste, ki so predmete obiskovali v preteklih študijskih letih. Pred vpisom preverite, če so v e-učilnici izpitne obveznosti učitelja, pri katerem opravljate izpit za nazaj!

E-učilnica, v kateri lahko preizkusite delovanje vašega računalnika v SEB za izvajanje izpitov s kvizi v e-učilnicah. Tu so na voljo tudi okvirna navodila za udeležbo na izpitu na daljavo. Podrobnejša navodila boste dobili pri posameznih izvajalcih.