Spletna učilnica za potrebe delavnice 29. 4. 2020 o kvizih z esejskimi vprašanji in INOVUP delavnice o preverjanju znanja na daljavo 29. maja, 2020.

Spletna učilnica je namenjena interakciji med študenti in študenti tutorji.

1. CILJI PREDMETA

Študent/ka spoznava temeljne probleme in raziskovalna vprašanja v polju edukacije ter se usposablja za različne teoretične in empirične pristope v raziskovanju.

Zna izbrati in opredeliti raziskovalni problem, ga teoretsko umestiti ter načrtovati in izvesti ustrezne raziskovalne pristope.

 

2. PRIDOBLJENE KOMPETENCE

2.1. Splošne kompetence

- Zmožnost razvijanja novega znanja in njegove aplikacije pri raziskovanju teorije in prakse.

- Sposobnost avtonomnega usmerjanja lastnega razvoja in profesionalne rasti.

- Kompetence za aktivno sodelovanje v strokovnih in znanstvenih okoljih in skupnostih.

 

2.2. Predmetno-specifične kompetence

- Zmožnost identifikacije raziskovalnih problemov, njihove kritične obravnave v različnih teoretskih kontekstih ter predstavljanje znanstveni in širši javnosti.

- Sposobnost kritične in inovativne presoje pri obravnavi izbranih raziskovalnih problemov.

- Razvijanje sposobnosti za kritično presojanje teorij in sistemov vzgoje in izobraževanja oseb.

Predmet samo za izbiranje izpitnih terminov pri vseh ostalih predmetih, katerih nosilec je dr. Stanko Pelc!