Sodelujoči v e-okolju SKUM-VIZ so vrtci ter osnovne in srednje šole, ki kot konzorcijski partnerji sodelujejo v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.

Na tem mestu so zbrane objave o sestankih in delovnih srečanjih ter podporno gradivo in dokumentacija o izvajanju projekta na VIZ.