Sodelujoči v e-okolju SKUM so konzorcijski partnerji v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo iz UP PEF, UL FF, UL PeF, UL AG ter PI in ZRSS.

Na tem mestu se zbira dokumentacija o načrtovanju in izvajanju projekta.