Predmet "DICE" je namenjen vsem, ki ste vključeni v project razvijanje IKT na Univerzi na Primorskem, Pedagoška fakulteta.


V okviru predmeta "DICE" se bo shranjevala celotna dokumenatcija projekta, gradiva projekta in novice za vse udeležence.