Ideja o ustanovitvi Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) izhaja iz potrebe prepoznavnosti Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, in potrebe po širitvi znanja visokošolskih učiteljev. Zavedamo se dejstva, da visokošolski učitelji zaposleni na fakulteti pokrivajo raznovrstna znanstvena področja, in lahko s svojimi kompetencami pomembno prispevajo k razvoju družbe znanja tako na regionalni kot tudi nacionalni ravni.